Ett testamente är ett dokument vars syfte är att reglera hur kvarlåtenskapen efter sin död ska fördelas. Detta dokument är juridiskt bindande och har ett par krav för att vara godkänt:

  • Testatorn (den som skriver testamentet) ska vara 18 år.
  • Testatorn får inte lida av några psykiska sjukdomar.
  • Det ska vara skriftligt med underskrift.
  • Under skrivandet ska det finnas två vittnen utan intresse i arvet, alltså ingen nära släkt.
  • Det får inte ske under hot eller tvång.

Exempel på ett testamente

 

 

Ursprungskällor:
Wikipedia, den fria encyklopedin, 2017-02-28, https://sv.wikipedia.org/wiki/Testamente
Mallar, 2017-02-28, http://www.mallar.eu/mallar-for-testamente-word-format/
Ovanstående bifogat exempel är skrivit på egenhand med hjälp av mallen i länken.

 

Lilly Ågebro