Upphovsrätt

Allt material på denna sidan är skyddat av upphovsrätten. Detta betyder att allt på denna sida är vårat och att vi äger de. Det´menas att ingen annan har rätt till att använda, ändra eller sprida material från denna webbsidan om inte de har ett specifikt tillstånd från samtliga medlemmar i gruppen. Allt material och fakta som vi skriver om kommer ifrån läroböcker och lärare om inget annat är hänvisat. Material som vi har tagit från andra upphovsmän har vi alltid hänvisningar till ursprunget.