Konsumentköplagen

Konsumentköplagen handlar om köp mellan företag och privatpersoner.Det står även i lagen vilka regler som gäller om det är fel på en vara och vad du då kan göra, som till exempel kräva olika saker.

Konsumentköplagen är till för att hjälpa konsumenterna och inte företagen. Det innebär att företaget inte får ge dig sämre villkor än vad som står i lagen. Lagen gäller alla varor – även begagnade varor och varor som säljs till sänkt pris.

Köplagen gäller i olika fall, dessa fall kan vara:

  • Köp av lösa saker, till exempel livsmedel, kläder, möbler och bilar.
  • Byte av lösa saker.
  • Beställning av en vara som ska tillverkas, till exempel en specialbyggd båt.

Men det finns även fall då inte konsumentköplagen gäller

  • Köp mellan privatpersoner.
  • Köp av fast egendom.
  • Köp av arrende- och hyresrätter eller andra nyttjanderätter.

Köplagen

Köplagen gäller när du handlar något från en annan privatperson eller när du själv säljer något till en annan privatperson

Till skillnad från konsumentköplagen är inte köplagen tvingande. Det innebär att köpare och säljare kan komma överens om andra villkor än de som står i lagen.

Du har ingen ångersrätt

När du köper något från en privatperson kan du till exempel inte ångra dig som när du handlar av ett företag. För att du ska kunna ångra ett köp av en privatperson måste du och säljaren ha kommit överens om det innan köpet.

Vad ska man göra om det är fel på varan?

Det första som avgör om en vara är felaktig är om det står något om det i avtalet. Säljaren kan exempelvis friskriva sig från ansvar för fel. Detta brukar ofta vara vanligt bland begagnade varor som säljs.

Det finns tillfällen då varan kan anses felaktig:

  • Varan inte är som säljaren har sagt.
  • Den är i mycket sämre skick än du kunde ana, till exempel utifrån priset.
  • Säljaren har låtit bli att upplysa dig om allvarliga fel som hen kände till.

Om det är någon skada på varan ska du reklamera den där du kan kräva att dom åtgärdar felet, kräva prisavdrag eller häva köpet.

Om du vill läsa på lite extra om Konsumenköprätt och köprätt kan du gå in på hallåkunsuments hemsida.

 

Källor:

Hallåkonsument, Konsumentköprätt 2017-03-02 http://www.hallakonsument.se/klaga-angra-eller-anmala/vad-lagen-sager/konsumentkoplagen/

Hallåkonsument, Köprätt 2017-03-03 http://www.hallakonsument.se/klaga-angra-eller-anmala/vad-lagen-sager/koplagen/

 

Elliot Strömmer