Helloeconomi

Ekonomi för dig!

Kategori: Förhållanden, juridiska dokument

Testamente

Ett testamente är ett dokument vars syfte är att reglera hur kvarlåtenskapen efter sin död ska fördelas. Detta dokument är juridiskt bindande och har ett par krav för att vara godkänt:

 • Testatorn (den som skriver testamentet) ska vara 18 år.
 • Testatorn får inte lida av några psykiska sjukdomar.
 • Det ska vara skriftligt med underskrift.
 • Under skrivandet ska det finnas två vittnen utan intresse i arvet, alltså ingen nära släkt.
 • Det får inte ske under hot eller tvång.

Exempel på ett testamente

 

 

Ursprungskällor:
Wikipedia, den fria encyklopedin, 2017-02-28, https://sv.wikipedia.org/wiki/Testamente
Mallar, 2017-02-28, http://www.mallar.eu/mallar-for-testamente-word-format/
Ovanstående bifogat exempel är skrivit på egenhand med hjälp av mallen i länken.

 

Lilly Ågebro

Äktenskapsförord och Samboavtal

Samboavtal och äktenskapsförord har i syfte att du och din partner ska kunna överskrida reglerna om hur egendomarna ska fördelas vid eventuell separation.

För att ett sådant ska vara giltigt behövs bådas underskrifter, datum och namn.

Det är viktigt att veta vad man ger sig in på när man blir sambo eller gifter sig. Har du mycket egendomar och inte din partner så kan hen lämna förhållandet med mycket mer än när hen kom in.

 

Såhär kan ett samboavtal se ut:

Såhär kan ett äktenskapsförord se ut:

 

Källor:
De exemplen som är bifogade ovan är skriven på egenhand med hjälp av läroboken i Privatjuridik.

 

 

Lilly Ågebro

Arvsfördelning

Arvsfördelning menas med att då någon avlidit så delas dess arv ut till arvsberättigade släktingar. När arvet fördelas går man utefter eventuellt testamente, arvslotten och barnens laglott.

När någon avlidit ska kvarlåtenskapen delas på de arvsberättigade släktingarna, dvs att de ska få sin arvslott. När man gör det kollar man på olika arvsklasser.

 • Arvsklass 1: Barn, barnbarn, barnbarnsbarn
 • Arvsklass 2: Syskon, föräldrar, syskonbarn
 • Arvsklass 3: Mor- och farföräldrar, mostrar, fastrar, morbröder, farbröder

Ifall ingen finns i arvsklass 1 kollar man efter släktingar i arvsklass 2 osv. Finns det inga arvsberättigade släktingar går kvarlåtenskapen till den Allmänna arvsfonden. Det är en fond som leder en verksamhet för barn, ungdomar och handikappade.

 • Arvslott: Den del arvtagaren har rätt till
 • Laglott: Den halva av arvet som barnen alltid har rätt till och inte kan testamenteras bort.

Viktigt att veta är att särkullsbarn (inte gemensamma barn) har direkt rätt till sitt arv, alltså inga mellanhänder som gemensamma barn har. Då gemensamma barn ska få sitt arv och har en förälder kvar får denna förälder istället arvet.

 

 

Lilly Ågebro

Bodelning

En bodelning är då två parter som antingen varit sambos eller gifta delar på sig, vid exempel skilsmässa eller dödsfall. Då kan det vara viktigt att veta vad som är sin enskilda egendom som den andra parten inte kan göra anspråk på och vad som är giftorättsgods, alltså det som ska delas lika.
Det är viktigt att veta vad man ger sig in på när man blir sambo eller gifter sig. Har du mycket egendomar och inte din partner så kan hen lämna förhållandet med mycket mer än när hen kom in.

 

Men vad som ska delas och inte är olika beroende på om ni är sambos eller gifta.

Sambo

 • Det ni haft med er innan samboförhållandet är enskild egendom. Där ingår även sådant som bilar, motorcyklar och liknande ifall de inte köpts för gemensamt användande.
  Till exempel: Ifall ni köpt en bil för 30 000 och ni betalat halva var så ingår den inte i enskild egendom och ska delas vid bodelning.
 • Gåvor och saker för enbart personligt bruk, såsom kläder och parfym är också enskild egendom.
 • Sådant som däremot är giftorättsgods är bohag och bostad som köpts under förhållandet och har i syfte att användas gemensamt. Bohag kan vara säng, stolar, bord osv.

 

Gifta

 • Här ingår det mesta i giftorättsgods. Det gäller även bilar och sådant som är köpt innan äktenskapet.
 • Det som är enskild egendom kan vara arv och gåvor skrivna i ens namn.

 

Hur man undviker vad lagen säger om bodelning för sambos och gifta kan man skriva samboavtal och äktenskapsförord. Detta kan ni läsa om under fliken “Förhållanden, juridiska dokument”.

 

Lilly Ågebro

© 2018 Helloeconomi

Tema av Anders NorenUpp ↑