Arvsfördelning menas med att då någon avlidit så delas dess arv ut till arvsberättigade släktingar. När arvet fördelas går man utefter eventuellt testamente, arvslotten och barnens laglott.

När någon avlidit ska kvarlåtenskapen delas på de arvsberättigade släktingarna, dvs att de ska få sin arvslott. När man gör det kollar man på olika arvsklasser.

  • Arvsklass 1: Barn, barnbarn, barnbarnsbarn
  • Arvsklass 2: Syskon, föräldrar, syskonbarn
  • Arvsklass 3: Mor- och farföräldrar, mostrar, fastrar, morbröder, farbröder

Ifall ingen finns i arvsklass 1 kollar man efter släktingar i arvsklass 2 osv. Finns det inga arvsberättigade släktingar går kvarlåtenskapen till den Allmänna arvsfonden. Det är en fond som leder en verksamhet för barn, ungdomar och handikappade.

  • Arvslott: Den del arvtagaren har rätt till
  • Laglott: Den halva av arvet som barnen alltid har rätt till och inte kan testamenteras bort.

Viktigt att veta är att särkullsbarn (inte gemensamma barn) har direkt rätt till sitt arv, alltså inga mellanhänder som gemensamma barn har. Då gemensamma barn ska få sitt arv och har en förälder kvar får denna förälder istället arvet.

 

 

Lilly Ågebro